2005/May/28

Entry เปิดขึ้นมาด้วยปัญหาขี้สงสัยของ Gomoraแท้ๆ :P ซึ่งผมเห็นว่าน่าสนใจพอที่จะยกเป็นประเด็นใหม่ให้ได้ถกกัน ประกอบกับความยาวเหยียดของเนื้อหาที่ได้เขียนไว้ เลยขอให้ทุกคนไปอ่าน Previous Entryใน http://gownui.exteen.com/20050526/entryก่อนนะครับ


จริงๆ หลายคนที่มาช่วยแสดงความเห็นแทนอย่าง ทริฟ, ทิง, กระรอกก็มีประเด็นแล้ว ผมจะช่วยเสริมละกัน

เวร... กำลังพิมพ์อยู่ เพื่อนมาชวนไปกินเหล้า มารผจญชัดๆ เอ้า ตอบเลยดีกว่า

Gomora เข้าใจถูกต้องแล้ว ที่กล่าวว่า การจะปฏิสนธิใหม่ในภพภูมิที่ดีขึ้น จะต้องมีวิบากผลแห่งกุศลกรรมเป็นตัวชูโรงให้เกิดในภพนั้นๆ เพราะอกุศลนำมาแต่ความทุกข์และความเสื่อมถอย ไม่มีทางฉุดใครให้เจริญขึ้น ไม่ว่าจะแง่มุมใด

พึงเข้าใจว่า 'ภพ' คือสถานที่แหล่งกำเนิด เช่น นรก สวรรค์ พิภพโลก เป็นต้น ส่วนคำว่า 'ภูมิ' จะบ่งชี้ถึงประเภทหรือเผ่าพันธุ์ของสัตว์ชนิดนั้นๆ เช่น มนุษย์ สัตว์เดรัจฉาน เทวดา พรหม เปรต เป็นต้น อธิบายไว้เพื่อจะได้เข้าใจความแตกต่าง

ปัญหาก็คือ ทำไมสัตว์เอาความดีที่ไหนมาเกิดเป็นมนุษย์ ?
จะเคลียร์ได้ ต้องเข้าใจระบบ และประเภทของกรรมคร่าวๆ ก่อน

เงื่อนไขของการได้ถือกำเนิดในภพที่ดีขึ้น หรือยกระดับตัวเองไปสู่ภาวะที่สุขสบาย เอื้อต่อการพัฒนาตัวเองมากขึ้น จากเดรัจฉานเป็นมนุษย์ เกิดจากกุศลกรรมแต่ฝ่ายเดียว แต่ไม่ได้หมายความว่า เพราะสัตว์นั้นๆ ทำบุญสร้างคุณความดีมาขณะดำรงอยู่เป็นสัตว์ ถึงได้มาเกิดเป็นมนุษย์ แต่เป็นเรื่องของกรรมเก่าที่สะสมมานานมากแล้วต่างหาก อาจจะนานเกินกว่าอดีตชาติแค่ชาติสองชาติ บางทีอาจจะใกล้ถึงร้อยหรือพันชาติก็ได้

กฎแห่งกรรมมีนัยยะมากกว่า 3 มิติ กว้างขวางและซับซ้อนเกินกว่าตรรกะเชิงวัตถุ

นี่ไม่ได้หมายความว่าพวกสัตว์ต่างๆ จะสร้างความดีไม่ได้ แต่ภูมิแห่งสัตว์ มีชื่อเรียกขานว่า 'อบายภูมิ' หมายถึง ภูมิที่มีพื้นฐานของความเสื่อมแทบจะถ่ายเดียว หาความเจริญรุ่งเรืองมิได้ เนื่องจากสรีระและความสามารถของสัตว์เดรัจฉานนั้น จำกัดมาก มีสติปัญญาต่ำ ไม่อำนวยสำหรับปฏิบัติกิจการงานเพื่อความดับทุกข์ เนื่องด้วยอวัยวะต่างๆ เช่น มีขนาดร่างกายเล็กแกร็นหรือใหญ่โตเกินไป ขาดแขนขาที่กระชับ ก้อนสมองเล็ก รอยหยักน้อย เป็นต้น

มองในแง่ของจิตใจ สัตว์ไม่สามารถระลึกถึงเรื่องสัจธรรมได้อย่างรู้เท่าทันเท่ามนุษย์ คล้ายกับถูกธรรมชาติส่งมาเพื่อให้แพร่พันธุ์ สร้างความสมดุลต่อระบบนิเวศน์แล้วก็หมดภาระหน้าที่ (แต่จริงๆ มันก็แค่กำเนิดมาตามเหตุปัจจัย ไม่มีใครดลบันดาล) วันๆ คอยแต่เคลื่อนไหวจากที่หนึ่งไปสู่ที่หนึ่ง ใช้ชีวิตสนองความต้องการเฉพาะขณะ ดำรงอยู่ด้วยเป้าหมายจากสัญชาติญาณ เมื่อหิวก็หาอาหาร เมื่อถูกทำร้ายหรือถูกคุกคามอาณาเขตก็โกรธ เข้าต่อสู้ฉกกัดทันที เมื่ออยากร่วมเพศก็ออกไปหาตัวเมียผสมพันธุ์ ...

พูดง่ายๆ ว่า สัตว์ กิน ขี้ ปี๊ นอน ... ทุกความคิดและการกระทำจึงมาจากอารมณ์ ไม่ได้คิดทำสิ่งสร้างสรรค์พัฒนาตนเองหรือพัฒนาเผ่าพันธุ์ด้วยเหตุและผล ที่มีพื้นฐานอยู่บนกุศลเจตสิก กระทั่งคิดจะไปทำประโยชน์ใดๆ แก่สัตว์อื่นๆ ยิ่งไม่มี ยกเว้นสิ่งที่มันเองผูกพันด้วย ตัวอย่างเช่น สุนัขก็รักแต่เจ้าของ ลิมชิมแปนซีก็ดูแลแต่พรรคพวกในฝูง ถ้ามีลิงจากเผ่าอื่นหลุดเข้ามาก็จะถูกรุมสังหารโหด เป็นต้น

เคยมีผู้สำเร็จญาณที่สามารถรับรู้กระแสจิตและความนึกคิดของผู้อื่นได้ (เจโตปริยญาณ) เล่าให้ฟังว่า ใจของสัตว์นั้น ครองสติอยู่ไม่ได้เลย จึงดำเนินชีวิตตามสัญชาติญาณและความพึงพอใจล้วนๆ เจตสิกหลักๆ ของสัตว์ จึงเต็มไปด้วย ถีนะ กับ มิทธะ คือ ความเซื่องซึม ง่วงเหงาด้วยกิเลส ซึ่งเป็นฝ่ายของอุกศลเจตสิก มีโลภะ โทสะ โมหะ เป็นประธาน (หาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก Entry วันมาฆะบูชาของผม)

ไหนเลยสัตว์จะมาเข้าใจว่า กุศลคืออะไร อกุศลคืออะไร กฎแห่งกรรมมีกระบวนการอย่างไร เพื่อตรึกตรองว่าควรดำเนินชีวิตอย่างไร

พูดให้ครบก่อน โอกาสที่สัตว์จะสร้างความดีได้ก็มีเหมือนกัน ไม่ใช่ไม่มี เคยมีประวัติของสุนัขที่เห่าเรียกคนอื่นมาช่วยยามเจ้าของกำลังเป็นอันตราย ซึ่งเป็นความรักในเชิงของสัตว์ผู้เทิดทูนต่อเจ้าของผู้มีบุญคุณ มีเรื่องของฝูงปลาโลมาที่ช่วยนักประดาน้ำจากฉลามขาว แต่นั่นก็ต้องเป็นยอดแห่งสัตว์ผู้มีสติปัญญาเหนือกว่าสัตว์ทั้งปวง แล้วบางครั้งก็เป็นสัตว์ในชาติที่พระโพธิสัตว์เสวยภูมินั้น

เราเห็นหรือไม่ว่าโอกาสเช่นนี้มีน้อยมาก เพียงหนึ่งในหมื่นหรือหนึ่งในแสนตัว แถมเจตนาที่จะกระทำกรรมใดๆ ลงไป สัตว์หาได้มีเจตนาหนักแน่นเท่าเศษเสี้ยวของมนุษย์เลย กรรมลักษณะที่ว่าจึงเป็นกรรมประเภท 'กตัตกากรรม' หรือกรรมที่เจตนาเบาบาง สักแต่ว่าทำไป โดยอ่อนเจตนารมย์ในเบื้องต้น ท่ามกลาง และเบื้องปลาย ไม่รู้ชัดตลอดการกระทำ ซึ่งมีผลได้ทั้งทางกุศลและอกุศล แต่เบาบางกว่ากรรมประเภทอื่นๆ

ทีนี้กับคำถามที่ว่า แล้วทำไมสัตว์ตายถึงเกิดเป็นคน ในเมื่อมันแทบไม่ได้สร้างกรรมดีอะไรเลย ขณะดำรงอยู่ในดิรัจฉานภูมิ

ตอบได้ไม่ยากว่า คนเราส่วนใหญ่มักทำความดีและความชั่วสะสมปนเปกันไปในช่วงมีชีวิตอยู่ ลำดับการให้ผลของกรรมที่กระทำ จึงขึ้นอยู่กับจังหวะจะโคนและลำดับคิวตามวาระที่ระบบธรรมชาติจัดสรรไว้ เมื่อถึงคราวของกรรมชั่วให้ผล เราก็จะได้รับทุกขเวทนาเป็นผลให้เกิดความลำบากยากแค้น ไม่สบาย และทุกข์ร้อนต่างๆ กลับกันเมื่อถึงคราวของกรรมดีส่งผล ก็จะได้รับสุขเวทนาอันเป็นความสุขกายสบายใจมาสู่ตัวเรา

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ "ความหนักเบาของกรรมเป็นปัจจัย" สำคัญ
กรรมบางกรรมหนักมาก มีพลังสูงมาก จะรุนแรงแซงโค้งกรรมจิ๊บจ๊อยอื่นๆ เรียกว่าใครขวางหน้ากูชนกระเด็นหมด ได้แก่ 'ครุกรรม' อันเป็นอนันตริยกรรม (ทั้งฝ่ายดีฝ่ายชั่ว) ที่อภัยให้ไม่ได้ ได้แก่ การฆ่าบิดามารดา ฆ่าพระอรหันต์ผู้บริสุทธิ์ปราศจากกิเลส ทำร้ายพระพุทธเจ้าจนห้อพระโลหิต หรือทำสังฆเภท (ทำหมู่สงฆ์ให้แตกแยก)

สำหรับฝ่ายดี เผื่อใคร่ที่จะทราบประดับความรู้ อนันตริยกรรมของฝ่ายดี คือการเจริญสมถะภาวนาจนจิตสงบระงับได้ถึงระดับอัปนาสมาธิ อันเป็นสมาธิขั้นสูงสุด แล้วได้ฌานสมาบัติ อันเป็นเจโตวิมุติ (หลุดพ้นทางใจ) ให้สิ้นกิเลสประดุจหินทับหญ้าชั่วขณะเข้าฌาน แม้จะยังไม่ตัดกิเลสได้โดยถาวร แต่ก็เป็นบรมสุข เป็นเหตุปัจจัยของพระพรหม

คงมีคนสงสัยว่า ถ้าอนันตริยกรรมฝ่ายชั่วชนกับฝ่ายดี ผลจะเป็นอย่างไร อันนี้ขอนอกเรื่องนิด ... ก็ต้องบอกว่า กรณีนี้ฝ่ายชั่วจะชนะ เพราะฌานนั้นสามารถเสื่อมได้หากจิตเป็นอกุศลหยาบช้าไร้ศีลอย่างร้ายกาจ จะรวบรวมให้จิตตั้งมั่นเป็นสมาธิมิได้เลย เมื่อฌานอันเป็นกุศลหรือทักษะที่สามารถเสื่อมถอยได้แล้ว (เสื่อมได้คือสูญเสียได้ ลืมเลือนได้ เช่น เคยทำได้แล้วจู่ๆ ก็กลับทำไม่ได้ เป็นต้น) ผลแห่งกรรมดีก็จะถือเป็นโมฆะ แล้วก็ย่อมเป็นคราวของอนันตริยกรรมฝ่ายอกุศลที่จะให้ผลเต็มเม็ดเต็มหน่วย พึงระลึกถึงพระเทวฑัตเป็นกรณีศึกษา

กรรมที่รุนแรงรองลงมาจากอนันตริยกรรม คือ 'อาสันนกรรม' อันเป็นกรรมตอนกำลังจะตาย หรือกรรมก่อนละขันธุ์แห่งปัจจุบันภพ หากจิตจับยึดกับอารมณ์ใด หรือสิ่งใดเมื่อสิ้นชีวิตลง กรรมนั้นจะมีผลแรงเป็นอันดับสองในกรณีที่ไม่เคยสร้างครุกรรมมาก่อน ดังนั้นจะมีเหตุการณ์ที่อันตรายอยู่เหมือนกัน สำหรับผู้ประพฤติตนดีงามมาชั่วชีวิต แต่ตอนตายดันห่วงหาอาลัยถึงลูกเมียและทรัพย์สมบัติ ไม่ได้เตรียมใจให้มั่น อบรมมรณานุสติมาน้อย ทำให้จิตประกอบด้วย โลภะ โทสะ โมหะ เฉียบพลัน ครั้นตายแล้วอาสันนกรรมส่งลงสู่อบายทันที ถือกำเนิดในภูมิ เปรต อสูรกาย สัตว์นรก หรือสัตว์เดรัจฉาน

คนที่ตายแล้วเกิดเป็นสัตว์มีมากมาย เพราะจิตมัวห่วงหาเกาะเกี่ยวกับอะไรบางอย่างตอนตาย อันเป็นสภาวะของโมหะเจตสิก เปรียบเหมือนยึดติดพร่ามัวในกองอาจม จึงอุบัติในภพแห่งความสกปรกของสัตว์เดรัจฉาน

อาสันนกรรม มักทำงานสัมพันธ์กับกรรมอีกชนิดหนึ่ง ซึ่งมีผลมั่นคงและยาวนาน เป็นรากฐานสำคัญ เพราะในชีวิตของเรานี้จะสั่งสมกรรมประเภทนี้ไว้เยอะที่สุด กรรมนั้นเรียกว่า 'อาจิณกรรม' หรือกรรมที่ทำเป็นประจำ เป็นอาจิณขณะดำรงชีวิตอยู่ พฤติกรรมทางกาย วาจา และใจที่หมั่นสะสมอยู่เนืองๆ เป็นสันดาน ก็จะมาออกดอกผลกันเป็นอันดับสาม หากว่าไม่มีครุกรรมและอาสันนกรรมรอรับอยู่

ทว่าอาจิณกรรมมักเกี่ยวดองกับอาสันนกรรม ด้วยเหตุว่า สิ่งที่ทำจนเคยชินแล้ว มักปรากฎเป็นคตินิมิตให้ระลึกได้ตอนจะตาย เช่น ถ้าเราทำคุณงามความดีมาสม่ำเสมอ มิเคยบกพร่อง ภาพอันตราตรึงนั้นจะแสดงให้เรานึกถึงก่อนตาย เป็นภาพองค์พระบ้าง เสียงสวดมนต์หรือดนตรีประโคมอันไพเราะบ้าง บ้างก็เป็นภาพความทรงจำที่เราประทับใจ เช่น เคยช่วยเหลือเพื่อน เคยปฏิบัติพ่อแม่ ภาพต่างๆ จะย้อนมาเป็นฉากๆ ส่วนคนที่ประพฤติชั่วมาตลอด ก็จะนึกภาพความดีไม่ออก เห็นแต่เหตุการณ์ที่เราได้ทำร้ายเบียดเบียนใครต่อใครก่อนตาย บางครั้งมาในรูปแบบสัตว์ที่เคยฆ่า เหตุการณ์น่าเศร้าในชีวิต มีผลให้คนใกล้ตายเกิดอาการเศร้าสลดหรือตกใจกลัวสุดขีด ดูทุรนทุรายมาก

เขียนมาซะยาว ในเรื่องความหนักเบาของกรรม แต่อย่าเพิ่งเข้าใจผิด ...

ความหนักเบาของกรรมไม่ใช่เครื่องการันตี ความรวดเร็ว ในการส่งผลเสมอไปนะ !
กรรมหนักบางกรรมอาจให้ผลช้า แต่กรรมเบาบางกรรมอาจให้ผลรวดเร็วมาก มันมีหลายตัวแปรร่วม

คั่นกลับมาตอบเรื่อง ทำไมสัตว์เกิดเป็นมนุษย์ก่อน อีกครั้ง ที่ว่าสัตว์เกิดเป็นมนุษย์ได้ ก็เพราะกุศลวิบาก (ผลกกรรมดี) ในอดีตชาติ ถึงจังหวะส่งผลนั่นเอง ทิงเข้าใจส่วนนี้ได้ถูก

ซึ่งความดีนั้น อาจจะเป็นการกระทำสมัยชาติที่สัตว์ตัวนั้นเคยเกิดเป็นมนุษย์หรือสัตว์ทรงภูมิปัญญา (ในดาวอื่น) มาก่อน แล้วได้สร้างสมกรรมเก่าไว้พอสมควรทั้งฝ่ายดีและชั่ว เมื่ออกุศลที่ทำให้ปฏิสนธิเป็นสัตว์ให้ผลหมดวาระของมันไปแล้ว และสัตว์ตัวนั้นไม่ได้ทำกรรมชั่วอะไรที่ใหญ่โตตอนดำรงภาวะแห่งเดรัจฉาน (จนสามารถเข้าแทรกคิวผลกรรมเก่าในอดีตได้) เช่น แค่กินอยู่ หลับนอนไปวันๆ ไม่ได้ทำความเดือนร้อนแก่ใคร เมื่อตายลงก็เลยมีช่องทางสำหรับกุศล (ที่เคยปฏิบัติทางกายและวาจา) ให้เกิดเป็นมนุษย์หรือสวรรค์ต่อไป

แต่หากอดีตชาติของสัตว์นั้นแทบไม่มีกุศลหนุนหลังอยู่เลย โอกาสจะพ้นจากอบายจึงริบหรี่เหลือเกิน มีแต่เสื่อมกับเสื่อมลงแทบจะโงหัวไม่ขึ้น พระพุทธเจ้าจึงต